ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล

วันที่นำเข้าข้อมูล 23 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ส.ค. 2565

| 2,094 view

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล

 

เพื่อให้การเก็บค่าธรรมเนียมด้านการกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นไปตามระเบียบที่เกี่ยวข้องของกระทรวงการต่างประเทศ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศอัตราค่าธรรมเนียมด้านการกงสุล โดยเพิ่มเติมค่าธรรมเนียมการตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราวเป็นกรณีพิเศษ ประเภทผู้พำนักระยะยาว (Long-Term Residence Visa: LTR) โดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เป็นต้นไป ดังนี้

 

ประเภท

ค่าธรรมเนียม (ยูโร)

หนังสือเดินทางธรรมดา (5 ปี)

35

หนังสือเดินทางธรรมดา (10 ปี) สำหรับผู้บรรลุนิติภาวะแล้วเท่านั้น

50

หนังสือเดินทางชั่วคราว

10

บันทึกรายการในหนังสือเดินทาง

5

รับรองเอกสารและนิติกรณ์ (สำหรับแต่ละลายมือชื่อ)

15

บัตรประจำตัวประชาชนไทย

5

สละสัญชาติไทย

1

การตรวจลงตราประเภทเดินทางผ่านราชอาณาจักร (ครั้งละ)

30

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ใช้ได้ครั้งเดียว ภายใน 3 เดือน

35

การตรวจลงตราประเภทท่องเที่ยว ใช้ได้หลายครั้ง ภายใน 6 เดือน

175

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้ครั้งเดียว

70

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้หลายครั้งภายใน 1 ปี

175

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว ใช้ได้หลายครั้งภายใน 3 ปี (เพื่อธุรกิจและการทำงาน)

350

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-A (เพื่อใช้ชีิวิตบั้นปลาย) ใช้ได้หลายครั้ง อายุใช้งาน 1 ปี

175

การตรวจลงตราประเภทคนอยู่ชั่วคราว รหัส O-X (เพื่อใช้ชีวิตบั้นปลาย) ใช้ได้หลายครั้ง อายุใช้งาน 10 ปี

350

ACMECS Single Visa (กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี – เจ้าพระยา – แม่โขง)

35

SMART Visa อายุการใช้งาน 1 ปี

350

SMART Visa อายุการใช้งาน 2 ปี

700

SMART Visa อายุการใช้งาน 3 ปี

1,050

SMART Visa อายุการใช้งาน 4 ปี

1,400

Long-Term Residence Visa (LTR) อายุการใช้งาน 10 ปี

1,750

 

จึงขอประกาศให้ทราบทั่วกัน

 

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
23 สิงหาคม 2565

 

Para versión en español, pulse aquí.

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

เอกสารประกอบ

Announcement_Consular_Service_Fees