วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ต.ค. 2565

| 390 view

Photo_Amb.

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต

  เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด
                 

เข้ารับหน้าที่เมื่อวันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564