เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 13 ธ.ค. 2564

| 213 view

เมื่อวันที่ 7 ธันวาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด (ทีมประเทศไทย) ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2565 ผ่านระบบออนไลน์

โดยมีหัวหน้าส่วนราชการทั้งที่ตั้งอยู่ในสเปนและประเทศอื่นในยุโรปที่มีภารกิจครอบคลุมความร่วมมือกับสเปน จำนวน 8 หน่วยงาน รวมถึง ข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการประชุมฯ

ในโอกาสนี้ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันสรุปและประเมินผลการปฏิบัติราชการของทีมประเทศไทยในปีงบประมาณ 2564 ที่ผ่านมา และร่วมกันวางแผนการทำงาน/กิจกรรมต่างๆ ที่จะดำเนินการร่วมกันเพื่อผลักดันความสัมพันธ์และความร่วมมือไทย-สเปน ในปีงบประมาณ 2565 ให้มีพลวัตเพิ่มมากขึ้นในทุกมิติด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ