เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร

วันที่นำเข้าข้อมูล 24 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 24 พ.ค. 2567

| 158 view

เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยภริยา หัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ต้อนรับคณะกรรมาธิการการแรงงาน สภาผู้แทนราษฎร นำโดยนายสฤษฎ์ เกี่ยวข้อง ประธานคณะกรรมาธิการฯ

ในโอกาสการพบปะหารือดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องถึงการส่งเสริมการจ้างงานแรงงานไทยในสเปน เนื่องจากสเปนมีความต้องการการจ้างงานแรงงานมีฝีมือในสาขาต่าง ๆ อีกจำนวนมาก นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ประสานและเข้าร่วมการเข้าพบและศึกษาดูงานของคณะฯ ได้แก่ (1) วันที่ 21 พฤษภาคม 2567 เข้าพบหารือกับคณะกรรมาธิการ Labor, Social Economy, Inclusion, Social Security and Migration สภาผู้แทนราษฎรสเปน นำโดยนาง Maria Luisa Garcia Gurrutxaga, First Vice President ของคณะกรรมาธิการฯ และ (2) วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เข้าพบหารือกับนาย Jesus Gallego เลขาธิการด้านนโยบายต่างประเทศ ของสหภาพแรงงาน Unión General de Trabajadores (UGT)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ