เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 ธ.ค. 2564

| 334 view
เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานในพิธีวางพานพุ่มดอกไม้ และพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ (5 ธันวาคม) ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูตฯ โดยมีหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ข้าราชการ เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ และครอบครัว รวมถึงชาวไทยที่พำนักอยู่ในสเปนและครอบครัว ได้เข้าร่วมในพิธี เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 
ภายหลังเสร็จสิ้นพิธีการ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเลี้ยงอาหารค่ำให้แก่ผู้เข้าร่วมงานทั้งหมดเพื่อเป็นการกระชับความสัมพันธ์และสร้างความรู้จักคุ้นเคยระหว่างกันด้วย ซึ่งการจัดงานได้ดำเนินการตามมาตรการควบคุมด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ