เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงมาดริด มอบสิ่งของบริจาคแก่มูลนิธิ Marina Foundation

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงมาดริด มอบสิ่งของบริจาคแก่มูลนิธิ Marina Foundation

24 ก.ค. 2564

97 view
เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำหัวหน้าส่วนราชการทีมประเทศไทย ประจำกรุงมาดริด และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ มอบสิ่งของบริจาคจากสถานเอกอัครราชทูต ประกอบด้วยเครื่องใช้ที่จำเป็นสำหรับมารดาและเด็ก อาทิ ผ้าอ้อมสำเร็จรูป นมผงและเสื้อผ้าเด็ก ให้แก่มูลนิธิ Marina Foundation นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตยังได้เป็นตัวแทนมอบเงิน ซึ่งบริษัท Indorama Ventures บริษัทไทยที่ลงทุนในสเปน ร่วมสมทบบริจาคให้แก่มูลนิธิ Fundación Madrina ด้วย
 
Madrina Foundation เป็นองค์กรสาธารณกุศล ที่ให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ด้อยโอกาส โดยเฉพาะกลุ่มสตรีและเด็ก โดยไม่จำกัดเชื้อชาติและภาษา โดยมีนาย Conrado Giménez Agrela ผู้ก่อตั้งและประธานมูลนิธิฯ เป็นผู้รับมอบ

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ