เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับคณะกรรมการการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดให้การต้อนรับคณะกรรมการการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย

วันที่นำเข้าข้อมูล 9 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 9 พ.ค. 2567

| 188 view

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และภริยา พร้อมด้วยหัวหน้าสำนักงานทีมประเทศไทย ให้การต้อนรับคณะกรรมการการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลกฝ่ายไทย และคณะผู้แทนไทยที่จะเข้าร่วมการประชุมสุดยอดผู้นำสตรีโลก Global Summit of Women 2024 ที่กรุงมาดริด ในช่วงระหว่างวันที่ 9-11 พฤษภาคม 2567 ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ และคณะฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนเกี่ยวกับศักยภาพของผู้นำสตรีไทยและการส่งเสริมบทบาทผู้นำสตรีไทยในการยกระดับสถานะของประเทศไทยในเวทีโลก

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ