ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 25 ต.ค. 2564

| 12,139 view

Para versión en español, pulse aquí

For English please click here

หากเดินทางจากอันดอร์รา คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (ข้อมูลล่าสุด ณ 29 เมษายน 2565)

คำเตือน!! : ผู้ลงทะเบียนบน Thailand Pass ที่ได้รับอีเมลที่ไม่ได้มาจากระบบ Thailand Pass โปรดอย่าดำเนินการตามข้อความในอีเมลดังกล่าว เนื่องจากอาจส่งผลต่อความปลอดภัยของข้อมูลส่วนตัวของท่าน รูปแบบอีเมลของระบบที่ถูกต้องจะต้องมาจาก @tp.consular.go.th และลิงค์ไปที่เว็บไซต์ของทางราชการ / Thailand Pass เท่านั้น

 

ติดต่อสอบถามเกี่ยวกับปัญหาการลงทะเบียน

อีเมล : [email protected]

 

ติดต่อสอบถาม/ตรวจสอบสถานะ Thailand Pass สำหรับ Test & Go

อีเมล : [email protected] 

 

- ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป ผู้ประสงค์เดินทางเข้าประเทศไทยต้องลงทะเบียนออนไลน์ในเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th เพื่อรับ Thailand Pass QR Code สำหรับใช้แสดงต่อสายการบินและเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมือง โปรดลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วัน ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง

 

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป

 

การเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ✈️

📌สามารถลงทะเบียนบน Thailand Pass ได้ตั้งแต่ 29 เมษายน 2565 เวลา 00.01 น. (เวลาประเทศไทย)

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป มีดังนี้

🔴 กลุ่ม 1 - ผู้ได้รับวัคซีนครบตามข้อกำหนด
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass https://tp.consular.go.th
- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
(ไม่ต้องตรวจหาเชื้อโควิด-19 ทั้งก่อนเดินทางและเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย)

 
🔴 กลุ่ม 2 - ผู้ไม่ได้รับวัคซีน/ได้รับวัคซีนไม่ครบตามข้อกำหนด

🔸กรณี (1) หากมีผลตรวจ RT-PCR เป็นลบ ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass https://tp.consular.go.th
- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง ผลตรวจ RT-PCR ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง (ต้องแนบบนเว็บไซต์ Thailand Pass เท่านั้น)
- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
(ไม่ต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 เมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทย)

*ทั้งนี้ ผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติให้เดินทางเข้าไทยในรูปแบบ AQ เดิม จะต้องลงทะเบียนบน Thailand Pass อีกครั้ง หากประสงค์เดินทางเข้าไทยโดยยกเว้นการกักตัว

🔸กรณี (2) เข้ากักกัน 5 วัน
- ลงทะเบียนในระบบ Thailand Pass https://tp.consular.go.th
- แนบเอกสารประกอบ ได้แก่ หนังสือเดินทาง หลักฐานการชำระเงินค่าโรงแรมสำหรับกักกัน (Alternative Quarantine) จำนวน 5 วัน (พร้อมค่าตรวจ RT-PCR 1 ครั้ง)
- แนบหลักฐานการมีประกันที่ครอบคลุมการรักษาพยาบาลในไทย วงเงินขั้นต่ำ 10,000 ดอลลาร์สหรัฐ (สำหรับชาวต่างชาติ)
- รับการตรวจ RT-PCR ในวันที่ 4-5 (ไม่ต้องตรวจก่อนเดินทางมาไทย)

*ทั้งนี้ สำหรับผู้เดินทางที่ได้รับอนุมัติ Thailand Pass ก่อนหน้านี้แล้ว สามารถใช้ QR Code ที่ได้รับแล้วในการเดินทางได้ โดยไม่ต้องลงทะเบียนใหม่