ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 25 ต.ค. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ก.ค. 2565

| 14,178 view

Para versión en español, pulse aquí

For English please click here

หากเดินทางจากอันดอร์รา คลิกที่นี่

ข้อมูลสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยจากสเปน (ข้อมูลล่าสุด ณ 24 มิถุนายน 2565)

 

มาตรการเข้าประเทศสำหรับคนไทยและคนต่างชาติ (ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565)
- ไม่ต้องลงทะเบียน Thailand Pass
- แสดงเอกสารรับรองการได้รับวัคซีนครบ หรือผลตรวจ RT-PCR / Professional ATK ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง
- ไม่ต้องมีประกันสุขภาพ

-----------------------------------------
Entry Measures for Thai and Foreign Nationals (From 1 July 2022)

- Thailand Pass not required
- Upon arrival, please present certificate of vaccination or RT-PCR / Professional ATK COVID-19 test result issued within 72 hours before departure
- Medical insurance not required