สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พบปะนักศึกษาไทยในสเปน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พบปะนักศึกษาไทยในสเปน

วันที่นำเข้าข้อมูล 11 ม.ค. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 11 ม.ค. 2566

| 570 view
เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2566 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดการพบปะและเลี้ยงอาหารค่ำแก่นักศึกษาไทยบางส่วนที่พำนักในกรุงมาดริด ณ ร้านอาหาร Yothai เพื่อกระชับความสัมพันธ์/แลกเปลี่ยนข้อมูล และสร้างเครือข่ายติดต่อระหว่างกลุ่มนักศึกษาไทยในสเปนให้มีความเข้มแข็ง โดยในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ให้คำแนะนำและให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับการพำนักและศึกษาในสเปนแก่กลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมงานฯ ด้วย

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอเชิญชวนให้นักเรียน/นักศึกษาไทยที่กำลังศึกษาอยู่ในสเปน แจ้งรายงานตัวกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ทางอีเมล์ [email protected] เพื่อที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะสามารถให้การดูแลและแจ้งข่าวสาร/เชิญเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ในโอกาสต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ