อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2023

อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 3 ก.พ. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ก.พ. 2566

| 344 view

เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2566 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูตฯ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 1/2023 ซึ่งจัดที่สถานเอกอัครราชทูตมาเลเซีย ณ กรุงมาดริด โดยมีนาย Muhammad Najib เอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย ในฐานะประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ (ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นที่สำคัญเกี่ยวกับพัฒนาการในอาเซียน และสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสเปน รวมถึงการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับสเปน ตลอดจนหารือเกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมคณะกรรมการฯ ที่จะดำเนินการตลอดปีนี้ จากนี้ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันแก่ผู้เข้าร่วมการประชุมฯ โดยได้เชิญผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงการต่างประเทศสเปนได้แก่ นาย Emilio de Miguel Calabia เอกอัครราชทูตประจำกระทรวงฯ รับผิดชอบประเด็นเอเชีย-แปซิฟิก และนาย Gerardo Fueyo รองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก เข้าร่วมด้วย

อนึ่ง ภายหลังการประชุมข้างต้น เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียฯ ส่งมอบตำแหน่งประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ ให้แก่ เอกอัครราชทูตมาเลเซีย ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานหมุนเวียน วาระเดือนมกราคม-มิถุนายน 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ