เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริดเข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 15 พ.ค. 2567

| 383 view
เมื่อวันที่ 14 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Committee in Madrid - ACM ประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ได้นำคณะเอกอัครราชทูต/ผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าเยี่ยมคารวะและหารือกับนาย Diego Martinez Belio รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนาย Carlos Moreno Blanco อธิบดีกรมอเมริกาเหนือ ยุโรปตะวันออก เอเชียและแปซิฟิก และนาย Gerardo Fueyo Bros รองอธิบดีกรมอเมริกาเหนือฯ เข้าร่วมด้วย
 
ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภารกิจของ ACM ในการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน โดยอาเซียนสามารถเป็นศูนย์กลางการค้าและตลาดที่มีศักยภาพต่อสเปนและยุโรป นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ย้ำความสัมพันธ์ 154 ปี ทวิภาคีไทย-สเปน ที่แนบแน่นและใกล้ชิด และขอรับการสนับสนุนจากสเปนต่อการเจรจาความตกลง Thai-EU FTA และการเข้าร่วมเป็นสมาชิก OECD ของไทย ตลอดจนเชิญชวนให้รัฐมนตรีช่วยฯ และผู้แทนระดับสูงของสเปนเดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ