เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 66 (สายการเดินทางที่ 10)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 66 (สายการเดินทางที่ 10)

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 พ.ค. 2567

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 พ.ค. 2567

| 200 view

เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2567 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับคณะนักศึกษาวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร (วปอ.) รุ่น 66 (สายการเดินทางที่ 10) นำโดยพลตรี กิตติภัค ทองธีรธรรม ผู้อำนวยการสำนักวิทยาการความมั่นคง วิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักร ซึ่งอยู่ระหว่างเดินทางเยือนโปรตุเกสและสเปนเพื่อศึกษาดูงาน ในโอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสภาพการเมืองและเศรษฐกิจของสเปน รวมถึงพัฒนาการความร่วมมือไทย-สเปนในสาขาต่างๆ และความร่วมมือด้านการทหารและความมั่นคง

นอกจากนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ และสำนักงานผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือฯ ยังได้จัดให้คณะเข้าศึกษาดูงานที่ศูนย์ศึกษาการป้องกันประเทศชั้นสูงของสเปน (Centro Superior de Estudios de la Defensa Nacional) บริษัท Escribano Mechanical and Engineering (ผลิตเทคโนโลยีป้องกันประเทศ) และบริษัท Talgo (ผลิตขบวนรถไฟระหว่างเมืองและระยะไกล) เพื่อรับฟังการบรรยายสรุปและแสวงหาความร่วมมือกับไทยในอนาคตด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ