เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับกรรมการการเลือกตั้ง

วันที่นำเข้าข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 17 มิ.ย. 2565

| 77 view

เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ให้การต้อนรับ ศาสตราจารย์ ดร.สันทัด ศิริอนันต์ไพบูลย์ กรรมการการเลือกตั้ง และคณะผู้แทนจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศสเปน ตามคำเชิญของ กกต.สเปน เพื่อเข้าร่วมสังเกตการณ์การเลือกตั้งสภาท้องถิ่นของแคว้นอันดาลูเซีย ในวันอาทิตย์ที่ 19 มิถุนายน 2565 โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์โดยทั่วไปของสเปน รวมถึงระบบการเลือกตั้งในระดับชาติและท้องถิ่น ให้คณะได้รับทราบด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ