เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และเลขานุการเอกเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 3/2023

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และเลขานุการเอกเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 3/2023

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 982 view
เมื่อวันที่ 7 กันยายน 2566 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด และนายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (ASEAN Commitee in Madrid - ACM) ครั้งที่ 3/2023 โดยมีนาย Philippe J. Lhuillier เอกอัครราชทูต ฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ (ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนามและไทย) เป็นประธาน ในการนี้ ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับพัฒนาการที่สำคัญในอาเซียน ตลอดจนพัฒนาการทางการเมือง/เศรษฐกิจของสเปน รวมถึง วางแผนกิจกรรมที่คณะกรรมการฯ จะดำเนินการร่วมกันในอนาคต ด้วย
อนึ่ง ในการประชุมครั้งนี้ ได้มีการส่งมอบหน้าที่ประธานหมุนเวียนฯ จากเอกอัครราชทูตมาเลเซียให้แก่ เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ซึ่งจะทำหน้าที่ประธานหมุนเวียนฯ วาระเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2566

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ