เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะ  มงซินญอร์ Bernardito Cleopas Auza เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสเปน และคณบดีทูต

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะ  มงซินญอร์ Bernardito Cleopas Auza เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสเปน และคณบดีทูต

31 มี.ค. 2564

29 view

เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะ  มงซินญอร์ Bernardito Cleopas Auza เอกอัครสมณทูตนครรัฐวาติกันประจำสเปน และคณบดีทูต ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้ง รับฟังข้อแนะนำที่จะเป็นประโยชน์ต่อการปฏิบัติหน้าที่และการดำเนินงานของสถานเอกอัครราชทูต ร่วมกับคณะทูตต่างประเทศและภาคส่วนต่างๆ ของสเปน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ