เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางระบบนิเวศและความท้าทายด้านประชากรของสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางระบบนิเวศและความท้าทายด้านประชากรของสเปน

8 ก.ค. 2564

24 view

เมื่อวันที่ 6 กรกฎาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาง Teresa Ribera Rodriguez รองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเปลี่ยนผ่านทางระบบนิเวศและความท้าทายด้านประชากรของสเปน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต พร้อมด้วย นางสาวประภาศรี เจตทรงกุล ที่ปรึกษา และนาย Borja Sastre Mata ที่ปรึกษาประจำสำนักงานรองนายกรัฐมนตรีคนที่ 4 เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือไทย-สเปน ในสาขาที่ทั้สองฝ่ายมีความสนใจร่วมกัน อาทิ พลังงานทดแทน การบริหารจัดการน้ำ การพัฒนาอย่างยั่งยืน เศรษฐกิจหมุนเวียน และสมุทราภิบาล เป็นต้น และในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ ยังได้เชิญชวนให้รองนายกรัฐมนตรีฯ ส่งผู้แทนเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ จะจัดขึ้นในหัวข้อ “Thailand-Spain Partnership towards Green Energy” ในวันอังคารที่ 13 กรกฎาคม ศกนี้ เพื่อเป็นเวทีในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการลงทุน และการวิจัยและพัฒนาในสาขาพลังงานทดแทนร่วมกันระหว่างไทยกับสเปนด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ