เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสเปน

31 มี.ค. 2564

27 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสเปน พร้อมทั้งหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับภูมิภาคอาเซียน ผ่านกลไกการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ของคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ซึ่งประกอบด้วยสถานเอกอัครราชทูตไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย และเวียดนาม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ