เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมวันสถาปนาอาเซียนครบรอบ 55 ปี

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมวันสถาปนาอาเซียนครบรอบ 55 ปี

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ส.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ส.ค. 2565

| 98 view
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมพิธีเชิญธงอาเซียนและงานเลี้ยงรับรอง เนื่องในโอกาสวันสถาปนาอาเซียนครบรอบ 55 ปี ณ สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสเปน โดยมีผู้เข้าร่วมงานฯ ประกอบด้วย เอกอัครราชทูตและผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตประเทศสมาชิกอาเซียนประจำสเปน คณะทูตานุทูต ผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และสื่อมวลชนสเปน
 
ทั้งนี้ ประเทศสมาชิกอาเซียนที่มีสถานเอกอัครราชทูตในสเปน มี 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม และระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2565 เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียดำรงตำแหน่งประธานคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ