เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งนครบาร์เซโลนา

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับประธานสภาหอการค้าแห่งนครบาร์เซโลนา

10 มิ.ย. 2564

25 view

เมื่อวันที่ 7 มิ.ย. 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยเอกอัครราชทูต เวียดนาม เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ อุปทูตมาเลเซีย และอุปทูตอินโดนีเซีย ในนามคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ได้เข้าพบหารือกับนาง Monica Roca ประธานสภาหอการค้าแห่งนครบาร์เซโลนา เพื่อทำความรู้จักและแสวงหาแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างอาเซียนกับนครบาร์เซโลนา รวมถึงรับฟังบรรยายสรุปเกี่ยวกับภารกิจของสภาหอการค้าฯ ในการส่งเสริมการค้าการลงทุน ซึ่งเน้นการให้บริการแบบ one stop service เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกให้กับผู้ประกอบการของทั้งสเปนและต่างชาติในการทำการค้า/การลงทุนในนครบาร์เซโลนาให้เป็นไปอย่างราบรื่นและรวดเร็ว

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ