เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยเข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อยสเปนที่เมือง Zaragoza

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทยเข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อยสเปนที่เมือง Zaragoza

14 ก.ค. 2564

198 view

เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วย น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ผู้ช่วยทูตฝ่ายทหารเรือไทย ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญจากโรงเรียนนายร้อยทหารบกสเปน ให้เข้าร่วมในพิธีจบการศึกษาของนักเรียนนายร้อยสเปน ที่เมือง Zaragoza โดยมีสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน ทรงเป็นองค์ประธานในพิธี ซึ่งในปีนี้ มีนักเรียนไทยที่จบหลักสูตรนายร้อยทหารบกสเปน 1 นาย คือ ร้อยตรี เมธาสิทธิ์ รัตติวันชัย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ