เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เกาะอิบิซ่า

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เกาะอิบิซ่า

วันที่นำเข้าข้อมูล 7 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 7 ก.ย. 2566

| 997 view

เมื่อวันที่ 3-4 กันยายน 2566 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ไปดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจรที่เกาะอิบิซ่า (โรงแรม Royal Plaza Hotel) โดยมีการให้บริการต่าง ๆ ประกอบด้วย การทำหนังสือเดินทาง และการให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการรับรองเอกสาร และข้อมูลที่เป็นประโยชน์สำหรับคนไทยที่พำนักในสเปน นอกจากนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะยังได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนผู้ประกอบการร้านอาหาร/ร้านนวดไทยและชุมชนไทยบางส่วนในเกาะอิบิซ่า เพื่อสร้างขวัญกำลังใจและรับฟังข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงประเด็นที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ