เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองบาเลนเซีย เพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองบาเลนเซีย เพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร

วันที่นำเข้าข้อมูล 22 ก.ย. 2566

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 22 ก.ย. 2566

| 860 view
เมื่อวันที่ 17-18 กันยายน 2566 นายโวสิต วรทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด นำคณะเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ เดินทางเยือนเมืองบาเลนเซีย เพื่อดำเนินกิจกรรมกงสุลสัญจร โดยมีการให้บริการทำหนังสือเดินทางเคลื่อนที่และรับรองเอกสารแก่ชุมชนไทยในเมืองบาเลนเซียและพื้นที่ใกล้เคียง ณ โรงแรม AC Hotel Colon พร้อมทั้งได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนคนไทยบางส่วน รวมถึงผู้ประกอบการร้านอาหารไทย ร้านนวดไทย และร้านซุปเปอร์มาเก็ตจำหน่ายสินค้าไทย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพความเป็นอยู่ รวมถึงประเด็นที่ประสงค์จะได้รับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วย
ในโอกาสเดียวกันนี้ เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ยังได้เข้าพบกับนาย Jose Vicente Morata ประธานหอการค้าเมืองบาเลนเซีย เพื่อรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับศักยภาพด้านเศรษฐกิจของเมืองบาเลนเซียและหารือร่วมกันถึงแนวทางการส่งเสริมการค้าและการลงทุนระหว่างไทยกับสเปนและเมืองบาเลนเซีย จากนั้น เอกอัครราชทูตฯ และคณะ ได้พบกับ
นาย Eduardo Nogues Melendez ผู้อำนวยการใหญ่ พิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ Oceanografic ซึ่งปัจจุบันมีความร่วมมือกับคณะสัตวแพทย์ศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ในด้านการอนุรักษ์สัตว์ทะเล โดยเอกอัครราชทูตฯ ยังได้ย้ำถึงความพร้อมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะช่วยประสานความร่วมมือระหว่างทั้งสองหน่วยงานให้มีความคืบหน้าเป็นรูปธรรมโดยเร็วด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ