เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดถวายพระราชสาส์นตราตั้งต่อสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน

26 เม.ย. 2564

55 view
เมี่อวันที่ 26 เม.ย. 2564 เวลา 11.30 น. นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้เข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน ณ พระราชวังหลวง กรุงมาดริด เพื่อถวายพระราชสาส์นตราตั้งเป็นเอกอัครราชทูตวิสามัญผู้มีอำนาจเต็มแห่งราชอาณาจักรไทยประจำราชอาณาจักรสเปน
โดยในโอกาสนี้ นาง Arancha Gonzalez Laya รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสเปน พร้อมด้วยคณะข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งประกอบด้วย นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต  นอ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ผู้ช่วยทูตทหารเรือไทย และ น.ส.ตริยาภรณ์ บุญศิริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) ได้เข้าร่วมในพิธีดังกล่าวด้วย
 
เครดิตภาพและวีดีโอ: สำนักพระราชวังสเปน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ

วิดีโอประกอบ

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเฝ้าสมเด็จพระราชาธิบดีเฟลีเปที่ 6 แห่งสเปน เพื่อยื่นพระราชสาส์นตราตั้ง