เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอันดอร์รา (Univesitat d´Andorra)

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์ราเดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอันดอร์รา (Univesitat d´Andorra)

5 พ.ย. 2564

47 view

     เมื่อวันที่ 3 พฤศจิกายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ในฐานะเอกอัครราชทูตไทยประจำราชรัฐอันดอร์รา (ถิ่นพำนัก ณ กรุงมาดริด) ได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยอันดอร์รา (Univesitat d´Andorra) และพบกับนาย Miguel Nicolau Vila อธิการบดี เพื่อกระชับความร่วมมือระหว่างสถานเอกอัครราชทูตฯ (มีเขตอาณาครอบคลุมอันดอร์รา) กับมหาวิทยาลัยฯ รวมถึงหารือเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาและส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาระหว่างมหาวิทยาลัยของไทยกับอันดอร์ราในอนาคต  และในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้มอบหนังสือเกี่ยวกับประเทศไทยให้แก่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยฯ เพื่อให้เป็นแหล่งข้อมูลสำหรับอาจารย์ /นักศึกษาและสาธารณชนชาวอันดอร์รา ที่สนใจจะศึกษาเรียนรู้และทำความรู้จักประเทศไทยในมิติต่างๆ ด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ