เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565”

เปิดรับสมัครเยาวชนเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565”

วันที่นำเข้าข้อมูล 21 มี.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 21 มี.ค. 2565

| 332 view

กระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญเยาวชนเชื้อสายไทยอายุ 12-18 ปี และเติบโตในต่างประเทศสมัครเข้าร่วมโครงการ “เยาวชนเชื้อสายไทยคืนถิ่น ประจำปี 2565” ระหว่างวันที่ 8-11 สิงหาคม 2565 ณ กรุงเทพมหานาคร และจังหวัดเพชรบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2565

สามารถติดตามรายละเอียดได้ที่ https://www.facebook.com/thaiyouth.homecoming/