เที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Eva Air วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

เที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Eva Air วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2564

14 ม.ค. 2564

246 view

ขอประชาสัมพันธ์ข้อมูลเกี่ยวกับเที่ยวบินพิเศษของสายการบิน Eva Air วันที่ 13 ก.พ.2564 ซึ่งผู้โดยสารคนไทยจะได้รับสิทธิ์กักตัวในสถานที่กักตัวของรัฐโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย เป็นอีกทางเลือกหนึ่งในช่วงที่สถานทูตยังไม่มีกำหนดจัดเที่ยวบินกลับไทย

หากสนใจกรุณาติดต่อสายการบินตรง ท่านใดจองเรียบร้อยแล้ว จึงค่อยนำเอกสารการจองและเอกสารรับรองการกักตัวจากสายการบินมาขอ COE กับสถานเอกอัครราชทูต

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ