เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดเดินทางเยือนจังหวัด Cadiz เพื่อพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทเอกชนที่สำคัญในพื้นที่

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดเดินทางเยือนจังหวัด Cadiz เพื่อพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทเอกชนที่สำคัญในพื้นที่

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 ก.ย. 2565

| 58 view

เมื่อวันที่ 6-8 กันยายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยนายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต และนายปกรณ์ คำพรเหลือ เลขานุการเอก ได้เดินทางเยือนจังหวัด Cadiz เพื่อพบปะผู้บริหารและเยี่ยมชมการดำเนินกิจการของบริษัทเอกชนที่สำคัญในพื้นที่ ดังนี้

1) วันที่ 7 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมชมบริษัท Indorama Ventures Quimica โดยมีนาย Luis C. Rodrigo ผู้จัดการโรงงาน ให้การต้อนรับ ทั้งนี้ บริษัท Indorama เป็นบริษัทไทยที่เข้ามาลงทุนผลิตผลิตภัณฑ์ปิโตรเคมีและพลาสติกในสเปนตั้งแต่ปี 2559 อาทิ Polyethylene terephthalate (PET) /Purified Isopthalic Acid (PIA) Purified Terephthalic Acid (PTA) Ethylene oxide และเส้นใยสังเคราะห์ (synthetic fiber) โดยส่งสินค้าจำหน่ายทั้งในสเปนและภูมิภาคยุโรปเป็นส่วนใหญ่ ในการนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ความสนใจสอบถามเกี่ยวกับสถานะการดำเนินงานของบริษัทในปัจจุบัน และแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นกับผู้บริหารของบริษัทฯ เกี่ยวกับสภาพแวดล้อมการลงทุนในสเปนในปัจจุบัน ตลอดจนแนวโน้มการลงทุนของบริษัทในอนาคต

2) วันที่ 8 กันยายน 2565 เอกอัครราชทูตฯ และคณะได้เยี่ยมชมอู่ต่อเรือของบริษัท Navantia ซึ่งเป็นรัฐวิสาหกิจของรัฐบาลสเปนในธุรกิจที่เกี่ยวกับการให้บริการออกแบบและต่อเรือเพื่อกิจการด้านพลเรือนและทหาร โดยมีนาย José Antonio Rodríguez Poch ผู้อำนวยการอู่ต่อเรือ Navantia สาขา Cadiz ให้การต้อนรับพร้อมจัดการบรรยายสรุปเกี่ยวกับสถานะการดำเนินกิจการของบริษัทฯ ในปัจจุบัน ทั้งนี้ บริษัท Navantia (ชื่อเดิม Empresa Nacional Bazan) เป็นผู้ต่อเรือจักรีนฤเบศร ให้กองทัพเรือไทยในปี 2540 และมีความร่วมมือกับกองทัพไทยในด้านการจัดหาและซ่อมบำรุงยุทโธปกรณ์ต่าง ๆ ในปัจจุบันด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ