เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะเอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสเปน

30 เม.ย. 2564

32 view

เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าเยี่ยมคารวะนาย Bahk Sahnghoon เอกอัครราชทูตเกาหลีใต้ประจำสเปน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ด้านการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของสเปน รวมถึงแนวทางในการส่งเสริมความสัมพันธ์กับสเปน ทั้งในระดับรัฐบาล ภาคธุรกิจ และประชาชน

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ