เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก วาระพิเศษ ครั้งที่ 1

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก วาระพิเศษ ครั้งที่ 1

วันที่นำเข้าข้อมูล 28 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 28 เม.ย. 2565

| 68 view

     เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับการแต่งตั้งจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่องค์การการท่องเที่ยวโลก วาระพิเศษ ครั้งที่ 1 ซึ่งจัดขึ้นที่โรงแรม NH Collection Eurobuilding โดยมีคณะผู้แทนจาก 99 ประเทศสมาชิกเข้าร่วมด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ