เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

วันที่นำเข้าข้อมูล 12 พ.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 12 พ.ค. 2565

| 13 view

     เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคม 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด ซึ่งมีนาย Hoang Xuan Hai เอกอัครราชทูตเวียดนามประจำสเปน ในฐานะประธานคณะกรรมการฯ เป็นประธานการประชุม

     ในโอกาสนี้ที่ประชุมคณะกรรมการฯ ได้หารือแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ทางการเมืองและเศรษฐกิจของสเปน สหภาพยุโรปและอาเซียน รวมถึงวางแผนการดำเนินกิจกรรมของคณะกรรมการฯ ในปี 2565 เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน ให้ขยายตัวเพิ่มขึ้นในทุกมิติ โดยเฉพาะในด้านเศรษฐกิจ  

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ