เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือสเปน

22 เม.ย. 2564

63 view

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าพบหารือกับนาย Magdy Martínez-Solimán ผู้อำนวยการสำนักงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สหภาพยุโรปและความร่วมมือ สเปน เพื่อแนะนำตัวในโอกาสเข้ารับหน้าที่ โดยมีนาง Julia Fuentes Durendez ที่ปรึกษา สำนักงานผู้อำนวยการฯ นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต และนางสาวประภาศรี เจตทรงกุล ที่ปรึกษา เข้าร่วมด้วย

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบและนโยบายด้านการให้ความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของไทยและสเปน ตลอดจนความเป็นได้ในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างสองประเทศ ในรูปแบบทวิภาคึและไตรภาคีในสาขาที่แต่ละฝ่ายมีความเชี่ยวชาญ อาทิ การพัฒนาอย่างยั่งยืน สาธารณสุข พลังงานทดแทน และเศรษฐกิจสีเขียว เป็นต้น นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้เห็นพ้องที่จะร่วมกันผลักดันความร่วมมือในด้านการเรียนการสอนภาษาสเปนในไทยให้ขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ทั้งในระดับอุดมศึกษาและมัธยมศึกษาด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ