อุปทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกในสเปน

อุปทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกในสเปน

27 ต.ค. 2563

87 view

เมื่อวันที่ 27 ตุลาคม 2563 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเอเชียแปซิฟิกในสเปน (ผ่านระบบวีดีทัศน์) โดยมีนาย Humayoon Rasaw เอกอัครราชทูตอัฟกานิสถานประจำสเปน เป็นประธาน

โดยในโอกาสนี้ ที่ประชุมฯ ได้เชิญนาย Jaime Montalvo ผู้อำนวยการฝ่ายต่างประเทศ สภาหอการค้าสเปน เข้าร่วมบรรยายสรุปและแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับภารกิจของหอการค้าฯ และแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้า การลงทุนกับภูมิภาคเอเชียด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ