อุปทูต ณ กรุงมาดริดเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 113

อุปทูต ณ กรุงมาดริดเข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 113

22 ม.ค. 2564

243 view

เมื่อวันที่ 19 ม.ค. 2564 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับมอบหมายจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ให้เป็นหัวหน้าคณะผู้แทนไทย เข้าร่วมการประชุมสภาผู้บริหารองค์การการท่องเที่ยวโลก ครั้งที่ 113 ซึ่งองค์การการท่องเที่ยวโลก เป็นเจ้าภาพจัดขึ้นที่กรุงมาดริด

ในการนี้ ที่ประชุมฯ ได้ร่วมกันหารือในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางการฟื้นฟูการท่องเที่ยวภายหลังการแพร่ระบาดของโควิด-19 การพัฒนาการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสาขาการท่องเที่ยว รวมถึง การส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมกับการพัฒนาการท่องเที่ยวในยุคใหม่

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ