อัครราชทูต ในฐานะอุปทูตได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

อัครราชทูต ในฐานะอุปทูตได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

27 ส.ค. 2564

81 view

เมื่อวันที่ 25 สิงหาคม 2564 นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อัครราชทูต ในฐานะอุปทูต ได้เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด โดยมีนาย Philippe J.Lhuillier เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ ในฐานะประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ (ซึ่งมีสมาชิกประกอบด้วยฟิลิปปินส์ เวียดนาม มาเลเซีย อินโดนีเซียและไทย) เป็นประธาน โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแผนงานกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสเปน ที่จะดำเนินการในช่วงปลายปีนี้ อาทิ การจัดการสัมมนาทางธุรกิจในหัวข้อ Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP): Opportunities for Spain ในวันที่ 28 กันยายน 2564 และโครงการ ASEAN Corner ร่วมกับสถาบันการศึกษาชั้นนำในสเปน เป็นต้น
อนึ่ง ในช่วงท้ายของการประชุม เอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ฯ ได้จัดพิธีส่งมอบตำแหน่งประธานหมุนเวียนของคณะกรรมการฯ ให้แก่ไทย โดยอุปทูตฯ เป็นผู้แทนเอกอัครราชทูตฯ รับมอบ ทั้งนี้ ไทยจะทำหน้าที่ประธานหมุนเวียน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน-31 ธันวาคม 2564

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ