หนังสือ El Sabor de la Gastronomía de ASEAN en España (A Taste of ASEAN Gastronomy in Spain)

หนังสือ El Sabor de la Gastronomía de ASEAN en España (A Taste of ASEAN Gastronomy in Spain)

6 ส.ค. 2564

74 view

คณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด (สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ ไทย และเวียดนาม) ได้จัดทำหนังสือ El Sabor de la Gastronomía de ASEAN en España (A Taste of ASEAN Gastronomy in Spain) เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วัฒนธรรมของชาติสมาชิกอาเซียนในสเปน ทั้ง 5 ประเทศ ให้เป็นที่รู้จักแก่สาธารณชนชาวสเปน โดยใช้อาหารเป็นสื่อกลาง

 

https://my.flipbookpdf.net/ZeQ0E

 

QR_CODE_El_sabor_de_la_gastronomía_de_ASEAN_en_España

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ