สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด

16 ต.ค. 2563

20 view

เมื่อวันที่ 15 ตุลาคม  2563  นายพงศ์ปราชญ์ มากแจ้ง อุปทูต สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการอาเซียนประจำกรุงมาดริด โดยมี ฯพณฯ นาย Akmal Che Mustafa เอกอัครราชทูตมาเลเซียประจำสเปน เป็นประธาน ในการนี้

ที่ประชุมได้แลกเปลี่ยนข้อเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์การเมือง เศรษฐกิจ และการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ในสเปน รวมถึงพิจารณาแนวทางการดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสเปนกับอาเซียนในอนาคต

ในช่วงท้ายของการประชุม คณะกรรมการฯ ได้จัดพิธีมอบโล่ห์ประกาศเกียรติคุณแก่ ฯพณฯ นาย Hermono เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำสเปน ซึ่งครบวาระการประจำการด้วย

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ