สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

14 ต.ค. 2563

49 view
เมื่อวันที่ 13 ต.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดพิธีน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยในโอกาสนี้ นายพงศ์ปราชญ์
มากแจ้ง อุปทูต ประธานในพิธีได้วางพวงมาลาหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ และกล่าวคำน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ จากนั้น อุปทูตและหัวหน้าส่วนราชการต่างๆ ประกอบด้วย น.อ.บริบูรณ์ เอมทิพย์ ผู้ช่วยทูตทหารเรือประจำกรุงมาดริด น.ส. ตริยาภรณ์ บุญศิริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายการพาณิชย์) พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตและครอบครัว ร่วมกันจุดเทียนพร้อมยืนสงบนิ่ง เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เป็นเวลา 89 วินาที

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ