สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Investment Opportunities for Spanish Companies in Logistics and Transport Infrastructure Projects

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Investment Opportunities for Spanish Companies in Logistics and Transport Infrastructure Projects

7 ต.ค. 2563

39 view

เมื่อวันที่ 6 ต.ค. 2563 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดการสัมมนาออนไลน์ในหัวข้อ Thailand: Investment Opportunities for Spanish Companies in Logistics and Transport Infrastructure Projects เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมการลงทุนของไทยในเขต EEC โดยเฉพาะในสาขาโครงสร้างพื้นฐาน การขนส่งมวลชน และโลจิสติกส์ ซึ่งสเปนมีศักยภาพ โดยเชิญวิทยากรซึ่งเป็นผู้บริหารระดับสูงจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชนของไทยและสเปน ประกอบด้วย 1) นายปัญญา ชูพานิช รอง ผอ. สนข. 2) น.ส. รัชนี วัฒนวิศิษฏพร ผอ. กองส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศ BOI 3) นายคเณศ วังส์ไพจิตร ผช. ลขธ. ด้านการลงทุนอุตสาหกรรมเป้าหมาย สกพอ. และ 4) นาย Jose Sanchez ปธ. หอการค้าสเปน-ไทย ทั้งนี้ มีภาคเอกชนสเปนให้ความสนใจเข้าร่วมรับฟังการสัมมนาในครั้งนี้ จำนวน 65 คน จากกว่า 40 บริษัท

อนึ่ง งานสัมมนาดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรมที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จัดขึ้นเพื่อร่วมเฉลิมฉลองในโอกาสครบ 150 ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สเปน ในปีนี้

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ