สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดมีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองมาร์เบยา วันที่ 21 เมษายน 2565

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดมีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ณ เมืองมาร์เบยา วันที่ 21 เมษายน 2565

วันที่นำเข้าข้อมูล 5 เม.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 5 เม.ย. 2565

| 339 view
สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ให้บริการทำหนังสือเดินทาง นอกสถานที่ ในวันพฤหัสบดีที่ 21 เมษายน 2565 ตั้งแต่เวลา 11.00 - 18.00 น. เป็น โรงแรม NH Marbella, Avenida Conde Rudi, 29600 Marbella, Málaga

ผู้ประสงค์รับบริการทำหนังสือเดินทางโปรดดำเนินการ ดังนี้

1. ลงทะเบียนทางเว็บไซต์ https://forms.gle/bC92DmFzwKhBUcb8A
 
(หรือสแกน QR Code) โปรดลงทะเบียนภายในวันที่ 17 เมษายน 2565

2. รอรับอีเมลแจ้งยืนยันวันและเวลานัดหมายทำหนังสือเดินทาง หากไม่ได้รับอีเมลภายในวันที่ 18 เมษายน 2565 สามารถสอบถามได้ทางอีเมล [email protected]

3. เตรียมเอกสารประกอบการทำหนังสือเดินทางตามคำแนะนำที่ได้รับแจ้งทางอีเมลหรือโดยเจ้าหน้าที่ หากเอกสารไม่พร้อมท่านยังสามารถเดินทางมาทำหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ในภายหลัง

หมายเหตุ:
- เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 และมาตรการสาธารณสุข ขอสงวนสิทธิ์ให้บริการแก่ผู้ที่ลงทะเบียนล่วงหน้าและเดินทางมาเข้ารับบริการตามวัน-เวลาที่ได้นัดหมายเท่านั้น
- อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและสถานที่ได้ตามความเหมาะสม

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ