สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดการสัมมนาในหัวข้อ Thailand-Spain Partnership towards Green Energy

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดจัดการสัมมนาในหัวข้อ Thailand-Spain Partnership towards Green Energy

15 ก.ค. 2564

19 view

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด โดยความร่วมมือกับสมาคมธุรกิจสเปน-อาเซียน และ Center for the Development of Industrial Technology (CDTI) ของสเปน จัดการสัมมนาในหัวข้อ Thailand-Spain Partnership towards Green Energy ณ โรงแรม Meliá Madrid Serrano โดยมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญในสาขาพลังงานทดแทนและการลงทุนจากหน่วยงานต่างๆ ของไทยและสเปน มาร่วมให้ข้อมูล อาทิ ฝ่ายไทย กระทรวงพลังงาน บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริษัท กัลฟ์ เอ็นเนอร์จี ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย คณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน ศูนย์เทคโนโลยีพลังงานแห่งชาติ ฝ่ายสเปน สถานเอกอัครราชทูตสเปนประจำประเทศไทย สมาคมบริษัทพลังงานทดแทนแห่งสเปน CDTI และ Research Centre for Energy, Environment and Technology (CIEMAT) โดยมีผู้ให้ความสนใจเข้าร่วมการสัมมนาจากหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และวิชาการของไทยและสเปนรวมรับฟังกว่า 100 คน (ทั้งในรูปแบบออนไลน์ และในห้องประชุม)

ในโอกาสนี้ นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนาฯ โดยได้ย้ำถึงนโยบาย Bio-Circular-Green หรือ BCG ของรัฐบาลไทย ที่มุ่งส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน และเศรษฐกิจหมุนเวียน เป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมภายหลังยุคโควิด-19 ซึ่งเป็นสาขาที่สอดคล้องกับความเชี่ยวชาญของสเปน จึงเป็นโอกาสที่ทั้งสองประเทศจะสามารถร่วมมือกันได้ทั้งในด้านการลงทุนจากภาคเอกชน รวมถึงการวิจัยและพัฒนา พร้อมทั้ง เชื่อมั่นว่า ผลของการประชุมในครั้งนี้ จะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านพลังงานทดแทนที่เป็นรูปธรรมระหว่างไทยกับสเปนต่อไป

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ