เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประชุมหารือในรูปแบบออนไลน์กับแกนนำชุมชนไทยในสเปน

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ประชุมหารือในรูปแบบออนไลน์กับแกนนำชุมชนไทยในสเปน

28 เม.ย. 2564

35 view

เมื่อวันที่ 27 เม.ย. 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด พร้อมด้วยข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และผอ.สำนักงานส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ ณ กรุงมาดริด ประชุมหารือในรูปแบบออนไลน์กับแกนนำชุมชนไทยในนครบาร์เซโลนา แคว้นบาเลนเซีย แคว้นบาสก์ เกาะ Mallorca เกาะ Ibiza และเกาะ Canary เพื่อทำความรู้จักคุ้นเคยและรับทราบข้อมูลเกี่ยวกับความเป็นอยู่ของชุมชนไทยในพื้นที่ต่างๆ ปัญหา ที่ประสบ รวมถึงประเด็นที่ประสงค์จะขอรับการสนับสนุนจากสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำถึงนโยบายของรัฐบาลไทยและกระทรวงการต่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการเสริมสร้างศักยภาพของชุมชนไทยในสเปนให้มีความเข้มแข็ง สามารถเข้ากับสังคมท้องถิ่นได้อย่างไม่มีปัญหาและมีส่วนที่ช่วยสนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจของสเปน รวมถึงกระตุ้นให้คนไทยพยายามรวมตัวกันในลักษณะชมรมหรือสมาคมในเมืองต่างๆ ให้เพิ่มมากขึ้น เพื่อช่วยเหลือดูแลซึ่งกันและกันได้มากขึ้นด้วย 

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ