นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาง Caridad Batalla Junco อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสเปน

นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาง Caridad Batalla Junco อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสเปน

31 มี.ค. 2564

30 view

เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2564 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้ยื่นสำเนาพระราชสาส์นตราตั้งฯ แก่นาง Caridad Batalla Junco อธิบดีกรมพิธีการทูต กระทรวงการต่างประเทศสเปน ในโอกาสเข้ารับหน้าที่ พร้อมทั้งหารือข้อราชการกับอธิบดีกรมพิธีการทูตในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างไทยกับสเปนให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ