ช่องทางการติดต่อกับสายการบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

ช่องทางการติดต่อกับสายการบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564

25 ม.ค. 2564

405 view

ช่องทางการติดต่อกับสายการบินสำหรับคนไทยที่ประสงค์จะเดินทางไปยังประเทศไทยในเดือนกุมภาพันธ์ 2564 และเข้ากักตัวโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายในสถานกักตัวของรัฐ (State Quaratine - SQ)

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ