สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี ประเทศอังกฤษ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี ประเทศอังกฤษ

วันที่นำเข้าข้อมูล 19 ต.ค. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 19 ต.ค. 2565

| 472 view

เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้จัดพิธีทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระราชพุทธิวรคุณ (อมโรภิกขุ) เจ้าอาวาสวัดป่าอมราวดี ประเทศอังกฤษ ต่อด้วยการสนทนาธรรม โดยมีนางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด หัวหน้าหน่วยงานทีมประเทศไทย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมด้วยคู่สมรส ตลอดจนชุมชนชาวไทยในสเปนเข้าร่วมรวม 30 คน

ในโอกาสนี้ เอกอัครราชทูตฯ ได้เชิญชวนผู้เข้าร่วมพิธีร่วมอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้เสียชีวิตจากเหตุการณ์ที่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ใน จ.หนองบัวลำภู เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2565 รวมถึงตั้งจิตอธิษฐานเพื่อส่งกำลังใจไปยังผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าวด้วย นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมพิธียังได้รับฟังและสนทนาธรรมในประเด็นที่น่าสนใจ อาทิ การฝึกจิตเพื่อรับกับเหตุการณ์ที่ทำให้เกิดความโศกเศร้าหรือความโกรธ และแนวทางในการประกอบอาชีพอย่างประสบความสำเร็จโดยอาศัยหลักอิทธิบาท 4

อนึ่ง พระราชพุทธิวรคุณเป็นพระสงฆ์ชาวอังกฤษ และเป็นศิษย์ของพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) อยู่ระหว่างเดินทางเยือนประเทศสเปนเพื่อร่วมกิจนิมนต์โดยพุทธศาสนิกชนชาวไทยในสเปน รวมถึงชาวสเปนที่สนใจศึกษาพระพุทธศาสนา

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ