เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญจากการท่าเรือนครบาร์เซโลนา ให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Cómo Hacer Negocios en Tailandia"

เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญจากการท่าเรือนครบาร์เซโลนา ให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Cómo Hacer Negocios en Tailandia"

วันที่นำเข้าข้อมูล 8 ก.ย. 2565

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 8 ก.ย. 2565

| 79 view

เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2565 นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้รับเชิญจากการท่าเรือนครบาร์เซโลนา ให้เป็นวิทยากรร่วมบรรยายในงานสัมมนาออนไลน์ ในหัวข้อ “Cómo Hacer Negocios en Tailandia" ให้แก่ผู้แทนหน่วยงานด้านเศรษฐกิจและนักธุรกิจของนครบาร์เซโลนาที่จะเดินทางเยือนประเทศไทยภายใต้โครงการของการท่าเรือนครบาร์เซโลนา ในเดือนตุลาคม 2565 โดยมีผู้เข้าร่วมรับฟังประมาณ 50 ราย

ในโอกาสดังกล่าว เอกอัครราชทูตฯ ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับภาพรวมและแนวโน้มทางเศรษกิจของไทย ความสัมพันธ์ทวิภาคีไทยกับสเปน โดยเฉพาะการค้าและการลงทุนสเปนในไทย ตลอดจน มุมมองเกี่ยวกับสาขาธุรกิจของสเปนซึ่งมีศักยภาพที่จะลงทุนในไทยได้ อาทิ พลังงานทดแทน/ โครงสร้างพื้นฐาน/การแพทย์แม่นยำ (โดยเฉพาะจีโนมิกส์) และหุ่นยนต์ เป็นต้น

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ