ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสเปนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ "กฏหมายสเปนน่ารู้สำหรับคนไทยในสเปน"

ขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสเปนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ "กฏหมายสเปนน่ารู้สำหรับคนไทยในสเปน"

วันที่นำเข้าข้อมูล 15 ก.พ. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 3 ต.ค. 2565

| 354 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริดขอเชิญชวนพี่น้องชาวไทยในสเปนเข้าร่วมรับฟังการบรรยายภายใต้หัวข้อ "กฏหมายสเปนน่ารู้สำหรับคนไทยในสเปน" (กม. แรงงาน กฎหมายสัญชาติและการพำนักอยู่ในสเปน) บรรยายเป็นภาษาสเปนโดยทนายความผู้เชี่ยวชาญชาวสเปน Mr. Joel Reyes Abad วันศุกร์ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 15.00 – 17.00 น. (เวลาสเปน)

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมและแจ้งความประสงค์เข้าร่วมได้ที่ https://forms.gle/2RS7WTw5xp7QFWVk7
หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ [email protected]

สถานเอกอัครราชทูตฯ จะแจ้งแนวทางการเข้าสู่ระบบให้ทราบทางเว็บไซต์ สอท./facebook สอท. และทางไลน์จิตอาสาต่อไป