กิจกรรมกงสุลสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3

กิจกรรมกงสุลสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3

4 มิ.ย. 2564

23 view

เมื่อวันที่ 2 มิ.ย. 2564 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด จัดกิจกรรมกงสุลสัญจรออนไลน์ ครั้งที่ 3 โดยการบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับกฏหมายมรดกและครอบครัวของสเปนโดยนาย Joel Reyes Abad ทนายความผู้เชี่ยวชาญชาวสเปน และมีนางสาวเสมอจิต ลิ่มลิขิต กงสุล เป็นผู้ดำเนินรายการ และนางสาวจีราภรณ์ หาญใจ เจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุลของสถานเอกอัครราชทูต เป็นผู้ช่วยแปลคำถาม-คำตอบ
ในช่วงท้าย นางพันทิพา เอี่ยมสุทธา เอกะโรหิต เอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ได้กล่าวปิดการสัมมนา โดยเน้นย้ำถึงเจตนารมย์ของรัฐบาลไทยและสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ให้ความสำคัญกับการส่งเสริมให้คนไทยในสเปนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายท้องถิ่น ที่เกี่ยวข้องซึ่งจะทำให้เข้าใจถึงสิทธิและหน้าที่ของตนเอง สามารถวางแผนชีวิตและพำนักอยู่ในสเปนได้อย่างมีความสุข ปลอดภัยและมั่นคง

รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ