วันที่นำเข้าข้อมูล 1 ม.ค. 2513

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 1 ม.ค. 2513

| 149 view

 

ประวัติอาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต 

ณ กรุงมาดริด

 

อาคารที่ทำการ

อาคารที่ทำการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด สร้างขึ้นประมาณปี 1933-1934 ออกแบบในแนวสถาปัตยกรรมแนวเหตุผลนิยม (Rationalism) โดยสถาปนิกได้แก่ นาย Rafael Bergamín Gutierrez มีทั้งหมด 5 ชั้น รวมชั้นใต้ดิน ตั้งอยู่เลขที่ 29 ถนน Calle Joaquin Costa โดยพื้นที่โดยรอบมีลักษณะเป็นเนินเขา ตัวอาคารมีสวนล้อมรอบ

 สถาปนิกได้อาศัยแรงบันดาลใจจากรูปทรงของเรือ ออกแบบให้ตัวอาคารมีระเบียงดาดฟ้ายื่นออกไปด้านหน้าเสมือนระเบียงหัวเรือ และมีห้องชั้นบนสุดมีหน้าต่างล้อมรอบเสมือนหอบังคับการบริเวณหัวเรือ สถาปนิกได้ใช้รูปทรงเรขาคณิตออกแบบพื้นที่ใช้สอยภายในอาคาร และมีการใช้เฉดสีของตัวอาคารตกแต่งตัวอาคารแทนการใช้ปูนปั้นหรือสิ่งของตกแต่งอื่นๆ ที่ฟุ่มเฟือย เจ้าของคนแรกของอาคารหลังนี้ได้แก่ครอบครัว Vega ซึ่งใช้เป็นบ้านพักอาศัย อาคารนี้จึงมีชื่อเรียกที่เป็นที่รู้จักกันทั่วไปว่า “Casa Vega” (บ้านเวกา) และมีชื่อเล่นอีกชื่อว่า “Casa del Barco” (บ้านเรือ)

ต่อมา ครอบครัวดังกล่าวได้ให้สถานเอกอัครราชทูตญี่ปุ่นประจำสเปนเช่าเป็นอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ  ซึ่งคาดว่าในช่วงดังกล่าว ได้มีการต่อเติมซ่อมแซมอาคารไปหลายส่วน โดยเฉพาะในส่วนของระเบียงที่เดิมมีรูปทรงเหมือนกราบเรือ ซึ่งได้ปรับลดรูปทรงปลายแหลมออกไป ต่อมา รัฐบาลไทยได้ซื้ออาคารดังกล่าว เพื่อใช้เป็นสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด มาจนถึงทุกวันนี้

อาคารนี้ได้รับการยอมรับว่า เป็นหนึ่งในตัวอย่างที่ดีของสิ่งก่อสร้างในแนวสถาปัตยกรรม Spanish Rationalism ในกรุงมาดริด และเป็นอาคารที่ได้รับการปกป้องคุ้มครองในฐานะอาคารประวัติศาสตร์ของกรุงมาดริด

สถาปนิก

นาย Rafael Bergamín Gutierrez  (1891-1970) เกิดที่เมือง Malaga สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยสถาปัตยกรรมศาสตร์ กรุงมาดริด Escuela de Arquitectura de Madrid ในปี 1918 ถือเป็นสถาปนิกในยุค Generacion del 25 ซึ่งถือเป็นสถาปนิกแนว Avant-garde ของสเปนที่สำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัยดังกล่าวในช่วงปี 1918-1925  โดยมีผลงานออกแบบที่สำคัญในช่วงปี 1927 ถึง 1936 ภายหลังเกิดสงครามกลางเมืองในสเปน นาย Bergamin จึงได้ลี้ภัยไปยังประเทศเวเนซูเอลา

 แหล่งอ้างอิง หนังสือ Diccionario Akal, Arquitectura del Siglo XX โดยนาย Jean Paul Midant / เวปไซต์ Conocer Madrid และ Wikipedia