วันที่นำเข้าข้อมูล 14 ก.ย. 2562

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 30 พ.ย. 2565

| 1,727 view

การเดินทางจากสนามบินบาราฆัส กรุงมาดริด เข้าเมือง มีหลายวิธี อาทิ

(1) ด้วยรถไฟใต้ดิน สถานีรถไฟใต้ดิน metro อยู่ชั้น 1 หรือ ชั้นใต้ดิน (-1) ของทุกอาคาร Terminal เปิดบริการตั้งแต่ 06.00-02.00 น. ทุกวัน โดยผู้โดยสารสามารถซื้อตั๋วราคาประมาณ 4.5-8 ยูโรจากตู้ขายตั๋วอัตโนมัติบริเวณหน้าสถานี (มีหน้าจอแสดงวิธีซื้อตั๋วเป็นภาษาอังกฤษ) ใช้บัตรเครดิตการ์ด หรือเงินสดซื้อก็ได้ เมื่อเดินผ่านเข้าสถานีให้ตอกบัตรที่บริเวณประตู ทั้งนี้ ตั๋วที่ใช้แล้ว สามารถใช้ลงสถานีใดก็ได้จนกว่าจะเดินออกจากสถานีในเส้นทาง ทั้งนี้ อาจมีพนักงานตรวจตั๋วสุ่มขอตรวจตั๋วผู้โดยสารในระหว่างการเดินทางได้

รถไฟฟ้าใต้ดิน metro จากสนามบินบาราฆัส มีอยู่ 1 สาย ได้แก่ สาย 8 สีชมพู ชื่อ Aeropuerto (airport) -Nuevos Ministerios ซึ่งจะเดินทางสุดสายที่สถานี Nuevos Ministerios ที่เป็นชุมทางรถไฟใต้ดินและรถไฟชานเมืองของกรุงมาดริด

เพื่อเดินทางเข้าใจกลางกรุงมาดริดด้วยรถไฟใต้ดิน metro ให้ต่อรถไฟใต้ดินสาย 6 สีเทา ชื่อ Circular ไปยังสถานี Cuarto Caminos และลงเพื่อต่อรถไฟสาย 4 สีแดง ชื่อ Las Rosas-Cuatro Caminos ทิศ Las Rosas และลงที่สถานี Sol ก็จะเข้าสู่ใจกลางกรุงมาดริด ซึ่งเป็นย่านที่มีร้านค้า ร้านอาหารและสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ  ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 45 นาที

เพื่อเดินทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตฯ ให้เดินทางด้วยรถไฟใต้ดิน metro จากสถานี Nuevos Ministerios ด้วยรถไฟสายสาย 6 สีเทา ชื่อ Circular ไปยังสถานี Republica Argentina และเมื่อเดินทางไปถึงสถานีดังกล่าว ให้ข้ามถนน Doctor Arce และเดินไปยังหน้าป้ายรถเมล์สาย C1 ก็จะพบประตูทางเข้าสถานเอกอัครราชทูตฯ

(2)  ด้วยรถแท็กซี่ สนามบินบาราฆัส มีคิวจอดแท็กซี่ด้านหน้าอาคารผู้โดยสารขาเข้าและขาออก  ของทุกอาคาร Terminal (ยกเว้น Terminal 3 มีเฉพาะขาเข้า) ราคาเริ่มต้นประมาณ 2-3 ยูโร (ขึ้นอยู่กับวัน) และไม่ควรเกิน 20-30 ยูโร การเดินทางเข้ามาดริดใช้เวลาประมาณ 15-20 นาที ทั้งนี้ แท็กซี่จะคิดค่าธรรมเนียมเพิ่มอีก 5.50 ยูโร ในกรณีที่ขึ้นรถออกจากสนามบิน 

(3) ด้วยรถไฟระยะสั้น Tren de Cercania  มีบริการที่อาคาร Terminal 4 ซึ่งสามารถใช้เดินทางเข้าใจกลางกรุงมาดริดได้เช่นกัน โดยลงที่สถานี Nuevos Ministerios ระยะเวลาการเดินทางประมาณ 30 นาที - 1 ชม.

(4) ด้วยรถประจำทางสาย Linea Expres Aeropuerto มีป้ายที่บริเวณผู้โดยสารขาเข้าของ Terminal 1-2 และ 4 โดยชำระค่าตั๋วบนรถบัส ในเวลากลางวันรถบัสจะส่งสุดสายที่สถานีรถไฟ Atocha ในเวลาค่ำจะส่งสุดสายที่บริเวณ Plaza de Cibeles  (ข้าง Palacio de Comunicaciones) ระยะเวลาการเดินทาง 40 นาที – 1 ชม.

การเดินทางระหว่างอาคารผู้โดยสาร Terminal

อาคาร Terminal 1-3 ของท่าอากาศยานบาราฆัสอยู่ติดกันและมีทางเดินภายในอาคารเชื่อมโยงระหว่างกัน แต่อาคาร Terminal 4 และ 4S อยู่แยกออกไป จำเป็นต้องเดินทางด้วยรถระหว่าง Terminal 4 และกลุ่ม Terminal 1-3 อาคาร Terminal 4 และ 4S อยู่ห่างออกไปประัมาณ 8-10 กม. จากอาคาร Terminal 1-3 

สนามบินมีรถบัสให้บริการ 24 ชม. ทุกวัน สำหรับการเดินทางระหว่าง Terminal โดยผู้โดยสารที่ยังไม่มี boarding pass โดยจาก Terminal 1 (T1) ไปยัง Terminal 4 (T4) ให้เดินไปยังป้ายจอดที่ด้านนอกอาคารฝั่งผู้โดยสารขาออกของ Terminal 1 หรือ 2 โดยรถบัสจะไปส่งที่ฝั่งผู้โดยสารขาออกของ Terminal 4 สำหรับการเดินทางจาก Terminal 4 (T4) ไปยัง Terminal 1-3 (T1, T2, T3) ให้เดินไปยังป้ายจอดที่ด้านนอกอาคารฝั่งผู้โดยสารข้าเข้าของ Terminal 4 ซึ่งรถบัสจะไปส่งที่ฝั่งผู้โดยสารขาเข้าของ Terminal 2 และ3 และฝั่งผู้โดยสารขาออก Terminal 1

หากเป็นผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่อง (transit) โดยได้เช็คกระเป๋าสัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว และมีบัตร boarding pass ของเที่ยวบินถัดไปแล้ว ให้เดินทางไปยัง Terminal ที่จะใช้เดินทางออกจากสเปนโดยตรง อาทิ หากอยู่อาคาร T4 ก็ให้โดยสารรถไฟใต้ดินที่เชื่อมต่อเฉพาะอาคาร T4 และ T4S ไปยัง T4S  หรืือนั่งรถบัสที่วิ่งในพืนที่ภายในระหว่าง Terminal จาก T1 ไปยัง T4 (สายการบินมักจะจัดส่งเจ้าหน้าที่มาดูแลช่วงไปขึ้นรถบัส) โดยนำบัตร boarding pass สำหรับเที่ยวบินที่จะโดยสารไปแสดงที่บริเวณประตูทางออกก่อนขึ้นเครื่องบิน

หากเป็นผู้โดยสารที่แวะเปลี่ยนเครื่องโดยได้เช็คกระเป๋าสัมภาระไปยังจุดหมายปลายทางแล้ว แต่ยังไม่มีบัตร boarding pass ของเที่ยวบินถัดไป ผู้โดยสารจะต้องไปติดต่อเคาเตอร์ของสายการบินที่จะใช้โดยสารออกจากสเปนในอาคารผู้โดยสารขาออกที่เกี่ยวข้อง เพื่อขอให้ออก boarding pass ให้ ก่อนที่จะสามารถไปยังประตูทางออกขึ้นเครื่องได้  

กรณีที่อยู่ในสนามบิน หากผู้โดยสารเดินออกพ้นการตรวจ Immigration แล้ว สนามบินบาราฆัส กรุงมาดริด ไม่ได้มีร้านค้าหรือร้านอาหารจำนวนมากให้ใช้เวลานั่งรอ ส่วนใหญ่เป็นร้านจำหน่ายแซนวิช สลัด และเครื่องดื่ม หรือหนังสือพิมพ์กับของที่ระลึก ร้านค้าส่วนใหญ่อยู่ในด้านในของอาคาร Terminal ขาออก ภายหลังการตรวจ x-ray ผู้โดยสารและสัมภาระถือขึ้นเครื่องแล้ว อาทิ ร้าน Zara/ Mango/ Loewe จะอยู่ในฝั่งผู้โดยสารขาออกอาคาร T4   เป็นต้น 

การขอรับคืนภาษี VAT ในฐานะนักท่องเที่ยว ผู้โดยสารสามารถขอรับภาษี VAT คืนในฐานะนักท่องเที่ยวได้ หากไม่มีถิ่นพำนักใน EU และกำลังจะเดินทางออกจาก EU รวมทั้ง ได้รับใบเสร็จการซื้อสินค้าเป็นประเภท VAT Refund โดยขอแนะนำให้ผู้โดยสารเดินทางไปถึงสนามบินล่วงหน้าประมาณ 1 ชม. (นอกเหนือจากเวลาที่ต้องใช้ในการ check in) และหากเป็นสิ่งของมีมูลค่าสูง ให้นำสิ่งของที่ได้ซื้อถือเป็น hand carry luggage ไปด้วย ไม่ใช่เป็น check in luggage เนื่องจากศุลกากรสเปนมีสิทธิจะขอตรวจสอบดูระหว่างกระบวนการคืนภาษี โดยในอาคารผู้โดยสารขาออก T1 มีจุดรับคำร้องขอรับภาษีคืนของหน่วยงานศุลกากรสเปน 2 จุด โดยจุดที่หนึ่งอยู่ด้านนอกก่อนถึงจุดตรวจสแกน xray ที่บริเวณเคาเตอร์เลขที่ 200 ของอาคาร T1 และจุดที่สอง อยู่หลังจากการตรวจสแกน xray แล้ว

 ขั้นตอน 

1. Check in และรับ boarding pass มาจากเคาเตอร์สายการบินที่ใช้เดินทางออกจากสเปน

2. นำ boarding pass หนังสือเดินทาง และใบเสร็จ VAT Refund จากร้านค้า พร้อมสินค้าที่ได้ซื้อที่มีมูลค่าสูง อาทิ นาฬิกาและกระเป๋าราคาแพง เดินไปยังช่องศุลกากรสเปน ที่เคาเตอร์ 200 ของห้องโถงผู้โดยสารขาออก

3. ศุลกากรสเปนจะตรวจสอบเอกสาร และอาจขอตรวจสอบดูสินค้าที่ซื้อและประสงค์ขอภาษีคืน แล้วจึงประทับตราอนุมัติ 

4. ในกรณีที่คิวผู้ขอภาษีคืนที่ช่องศุลกากรใช้เวลานาน นักท่องเที่ยวสามารถผ่านช่อง xray สแกนไปยังบริเวณ gate ประตูทางออกไปขึ้นเครื่อง และยื่นขอรับการอนุมัติขอภาษีคืนที่ช่องศุลกากรด้านในเช่นกัน  

5. เมื่อได้รับการประทับตราอนุมัติจากศุลกากรสเปนแล้ว ให้นำเอกสารทั้งหมดในข้อ 2 ไปยื่นกับเคาเตอร์ Global blue ในบริเวณเดียวกัน หากท่านซื้อสินค้าด้วยเงินสดให้นำใบเสร็จไปรับเงินสดคืน หากซื้อด้วยเครดิตการ์ดให้นำใบเสร็จไปยื่นขอรับแบบฟอร์มขอรับเงินโอนคืนเข้าบัญชีบัตรเครดิตการ์ด

***********************************************************

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด