ขอเชิญชวนชาวไทยในสเปนและอันดอร์ราเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

ขอเชิญชวนชาวไทยในสเปนและอันดอร์ราเข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันที่นำเข้าข้อมูล 20 พ.ย. 2564

วันที่ปรับปรุงข้อมูล 20 พ.ย. 2564

| 331 view

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด ขอเชิญชวนชาวไทยในราชอาณาจักรสเปนและราชรัฐอันดอร์รา 

เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

วันพฤหัสบดีที่ 2 ธันวาคม 2564 เวลา 18.00 - 20.00 น. ณ ทำเนียบเอกอัครราชทูต ณ กรุงมาดริด

 Camino del Sur, 5, La Moraleja, Alcobendas, 28109 Madrid

 

กำหนดการ
18.00 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมบริเวณพิธี
18.05 น. เอกอัครราชทูตฯ วางพานพุ่มดอกไม้หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
18.10 น. ผู้เข้าร่วมงานพร้อมกันถวายบังคม

18.15 น. ผู้เข้าร่วมงานร่วมจุดเทียนน้อมรำลึก 
18.30-20.00 น. รับประทานอาหาร

 

การแต่งกาย : ชุดสุภาพ หรือ ชุดผ้าไทย

 

หมายเหตุ: เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 จึงขอให้ผู้ประสงค์เข้าร่วมงานทุกท่าน โปรดแจ้งรายชื่อกับสถานเอกอัครราชทูตฯ ล่วงหน้า พร้อมแสดงหลักฐานการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ที่ครบโดสที่กำหนด โดยสามารถลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/cUzFgMY7ki1brR3F6 หรือ QR Code  ภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2564

ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่ให้ผู้ที่ไม่ได้แจ้งรายชื่อล่วงหน้าเข้าร่วมงาน 

PR_Thai_National_Day_2_Dec_2021


รูปภาพประกอบ

รูปภาพประกอบ